Välsignad påsktid

”Herren lever, hindren sprängda, hoppet får kraft igen. Kärleken segrar, fyller dagens och nattens sömn.” Psb 103:2.

Påsken handlar mycket om vad det är att vara människa. Påsken avslöjar både livets mörker och livets ljus! Gud känner oss alla utan och innan, både det som är mörkt och det som är ljust i oss! Därför får vi komma till Jesus som den vi är, äkta och ärliga. Nåden, förlåtelsen och det nya livet finns hos Gud. Påsken påminner oss om att Jesu uppståndelse öppnar himlens ljus för oss.

I påsk, liksom under årets alla dagar har Du en viktig plats i församlingens gemenskap. Kristus är kroppen, vi människor är lemmarna. Och varje kroppsdel är oerhört värdefull!

Känn Dig varmt välkommen att ta del av Sibbo svenska församlings verksamhet under påsken!

En välsignad påsktid önskar dig,

Camilla Ekholm
Tf kyrkoherde

 

Countrykväll med bandet CrossCountry

                      Påskens kalender

Läs mer om församlingens verksamhet under stilla veckan och påsken här.

               Församlingsvalet 2014

 Församlingsvalet ordnas på farsdag den 9 november 2014. Förhandsröstningen går av stapeln 27-31.10.

Kyrkan gör mycket gott. Bjud in människor till att bestämma om och i framtidens kyrka, hur kyrkans resurser används bäst, vem vi hjälper, var och hur. Ställ upp som kandidat och var med om att skapa en kyrka som känns äkta! En konfirmerad församlingsmedlem som fyllt 18 år får ställa upp som kandidat.
Röstberättigade är 16 år fyllda medlemmar i kyrkan.

I församlingsvalet väljs församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar om församlingens verksamhet och ekonomiska riktlinjer, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster. De lekmän som väljs till förtroendevalda i församlingen väljer i sin tur lekmännen i kyrkomötet, som är hela kyrkans högsta beslutsfattande organ. I församlingar som ingår i en kyrklig samfällighet leder församlingsrådet den egna församlingens verksamhet.


Besök gärna sidan forsamlingsvalet.fi för mer information om hur du kan kandidera i valet.

                            Ledig tjänst

Sibbo kyrkliga samfällighet  har lediganslagit

EKONOMICHEFSTJÄNSTEN

Sipoon suomalainen seurakunta och Sibbo svenska församling utgör tillsammans Sibbo kyrkliga samfällighet. Samfälligheten har ca 14 500 medlemmar.

Ekonomichefen leder och övervakar samfällighetens ekonomi och förvaltning samt fungerar som förman för de anställda på ekonomikontoret och inom samfälligheten. Till ekonomichefens uppgifter hör bl.a. skötandet av personal- och anställningsfrågor.

Kompetenskraven  för tjänsten är lämplig examen vid högskola eller universitet samt  tillräcklig erfarenhet av offentliga samfunds hushållning ävensom kännedom om församlingsförvaltning. Ekonomichefen skall fullständigt behärska det ena inhemska språket och tillfredställande det andra språket. Den till tjänsten valda bör före mottagandet av tjänsten presentera ett godkänt läkarintyg. Sökande bör vara medlem av den evangelisk lutherska kyrkan i Finland. För tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.

Grundlönen för tjänsten är för tillfället
€ 3 564, var till betalas en årsbunden lönedel (0-15 %) och ett sk. Sibbo-tillägg 2 %.

Ansökningstiden går ut tisdag 22.4.2014 kl 12.00. Ansökan med CV skall riktas till Sibbo kyrkliga samfällighet, Gemensamma kyrkorådet, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo eller per e-post till . Betygsavskrifter begärs vid behov. Intervjuerna hålls den 5. och 6.5.2014 kl 9-15. Tjänsten skall tillträdas 01.08.2014 eller enligt överenskommelse. Tilläggsuppgifter ger ekon.chef Sirkka Toukomies, gsm 050 566 3681 (på semester 7-11.4.2014).

                                                     Veckans program 14 – 20 april

Måndag 14.4
Andakt på Kullen:
kl 13, Ann-Christine Wiik, Ann-Lis Biström.
Aktläsning i Sibbo kyrka:
kl 18
. Dramatisering av Alexandra Gustafsson. Musik: Patrik Frisk. Textläsning: Charlotte Steffansson. Bön: medlemmar från samtalsgruppen Vikings Veranda. Möjlighet till samtal efter aktläsningen. Kvällsté i kyrkan.
Diakonisyförening: kl 18:30, hos Rose-Maj Olander, Brobölevägen 47.

Tisdag 15.4
Kaffekören: kl 10:30 (OBS! Ny tid!), Prästgården. Lauri Palin.
Barnkören:
kl 13:15, Kyrkoby församlingshem.
Lauri Palin.
Samtalsgruppen på Linda:
kl 13.
Ann-Christine Wiik.
Aktläsning i Sibbo kyrka kl 18:
Dialogpredikan med Ann-Christine Wiik och Ann-Lis Biström. Musik: Anders Ekberg och Teppo Salakka. Möjlighet till samtal efter aktläsningen. Kvällsté i kyrkan.
Växa i möte med andra: kl 18:30, Prästgården. Ann-Lis Biström.


Onsdag 16.4
Barnens påskkyrka:  kl 9:15 och 10, Sibbo kyrka. Isabella Munck, Katja Korpi, Anders Ekberg.
Äldre i Söderkulla: kl 13, Manna (Hälsovägen 2, samma hus som apoteket). Katja Korpi.
Ungdomssamling: öppet hus från kl 14, programmet börjar kl 18:30, Prästgården. Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist.
Aktläsning i Sibbo kyrka kl 18: Program av ungdomsarbetet. Musik: Lauri Palin och Teppo Salakka. Möjlighet till samtal efter aktläsningen. Kvällsté i kyrkan.


Torsdag 17.4
Mittemellankören:
kl 13:30, Kyrkoby församlingshem. Lauri Palin.
Nattvardsmässa: kl 18, Sibbo kyrka. Camilla Ekholm, Lauri Palin, Patrik Frisk, Niklas Mansner och Paulina Biström.
Kyrkokör: kl 19, Kyrkoby församlingshem. Anders Ekberg.

Fredag 18.4
Gudstjänst: kl 12, Sibbo kyrka. Katja Korpi, Anders Ekberg, Lauri Palin och herrkör.

Lördag 19.4

Söndag 20.4

Familjemässa: kl 12, Sibbo kyrka. Camilla Ekholm, Katja Korpi, Anders Ekberg och Lauri Palin. Band: Zacharias Holmkvist, Thomas Törnroos, Patrik Frisk. Sångare: Jessica Johansson, Tove Ljungqvist, Matilda Wikström. Barnkör, Mittemellankör, Kyrkokör och Kaffekör. Ta gärna påskliljor med!

                                Ekofasta

Ekofastan börjar 5.3!

Genom val av livsstil och konsumtion kan vi påverka utsläppsnivån av växthusgaser, men på vilket sätt kunde vi verkligen minska utsläppen? Ekofastan uppmuntrar dig att pröva på hur din vardag skulle se ut om du ändrar dina vanor, genom att under fasteperioden avlägga fastelöften som gör ditt koldioxidavtryck mindre. Då är det lättare att också hitta bestående metoder för att minska klimatbelastningen.

Bli Ekofastare och läs mer på ekofasta.fi

              Växa i möte med andra

Hur kan jag möta en vän som har det svårt? Vad kan jag säga till en bekant i en krissituation? Hur ska jag orka lyssna när jag själv har det tungt?

Kom med och diskutera hur vi kan växa i möte med våra medmänniskor. Gruppen är öppen och träffas vid Prästgården kl 18:30-19:30 under följande datum: 18 februari, 18 mars, 15 april samt 20 maj under ledning av Ann-Lis Biström. Välkommen med!

                   En vandring genom
                  Apostlagärningarna


En vandring genom Apostlagärningarna
Bibelstudieserie i fyra delar med Stefan Djupsjöbacka

Bibelstudierna hålls under följande datum:

5 februari
5 mars
9 april
14 maj

kl 18:00 i Norra Paipis bykyrka

Församlingens nya understöds-missionärer: Ben och Maria Westerling

Från och med årsskiftet understöder församlingen missionärerna Ben och Maria Westerling i Nepal.

Ben är regionchef med helhetsansvar för samarbetet med sällskapets lokala medborgarorganisationer i Nepal. Arbetet omfattar bland annat byutvecklingsprojekt, läsklasser och yrkesutbildning för daliter och funktionshindrade. Maria arbetar som stödperson i flera av kyrkans projekt och med informationsuppgifter.

"Det är fint att få vara tillbaka efter dryga 20 år och använda språket nepalesiska igen. Bergen påminner oss om psaltarpsalmen 121 som talar om att vår hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Vi vill vara med och sprida kärlek, tro och hopp i Nepal. Vill Du vara med?"

Här kan du beställa Westerlings rundbrev, antingen via brev eller e-post.

Du kan också följa deras arbete på Facebook-gruppen Westerlings i Nepal.