Välsignad påsktid

”Herren lever, hindren sprängda, hoppet får kraft igen. Kärleken segrar, fyller dagens och nattens sömn.” Psb 103:2.

Påsken handlar mycket om vad det är att vara människa. Påsken avslöjar både livets mörker och livets ljus! Gud känner oss alla utan och innan, både det som är mörkt och det som är ljust i oss! Därför får vi komma till Jesus som den vi är, äkta och ärliga. Nåden, förlåtelsen och det nya livet finns hos Gud. Påsken påminner oss om att Jesu uppståndelse öppnar himlens ljus för oss.

I påsk, liksom under årets alla dagar har Du en viktig plats i församlingens gemenskap. Kristus är kroppen, vi människor är lemmarna. Och varje kroppsdel är oerhört värdefull!

Känn Dig varmt välkommen att ta del av Sibbo svenska församlings verksamhet under påsken!

En välsignad påsktid önskar dig,

Camilla Ekholm
Tf kyrkoherde

 

Camilla Ekholm ny kaplan i församlingen

Församlingsrådet valde under mötet 23.4.2014 pastor Camilla Ekholm till kaplan i församlingen. 

       GA-konsert med Paulina Biström

Lördag 3 maj kl 18
Topeliussalen

Ackompanjemang
Lavi Öst - Piano
Joel Svenfelt - Gitarr
Valter Söderbacka - Perkussion

Inträde 15/8 euro
till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar

Arr.
Sibbo svenska församling
Sibbo kommun/Kulturtjänster

               Församlingsvalet 2014

 Församlingsvalet ordnas på farsdag den 9 november 2014. Förhandsröstningen går av stapeln 27-31.10.

Kyrkan gör mycket gott. Bjud in människor till att bestämma om och i framtidens kyrka, hur kyrkans resurser används bäst, vem vi hjälper, var och hur. Ställ upp som kandidat och var med om att skapa en kyrka som känns äkta! En konfirmerad församlingsmedlem som fyllt 18 år får ställa upp som kandidat.
Röstberättigade är 16 år fyllda medlemmar i kyrkan.

I församlingsvalet väljs församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar om församlingens verksamhet och ekonomiska riktlinjer, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster. De lekmän som väljs till förtroendevalda i församlingen väljer i sin tur lekmännen i kyrkomötet, som är hela kyrkans högsta beslutsfattande organ. I församlingar som ingår i en kyrklig samfällighet leder församlingsrådet den egna församlingens verksamhet.


Besök gärna sidan forsamlingsvalet.fi för mer information om hur du kan kandidera i valet.

Countrykväll med bandet CrossCountry

                                                   Veckans program 21 – 27 april

Måndag 21.4
Taizémässa:
kl 18, Sibbo kyrka. Camilla Ekholm, Lauri Palin, Anders Ekberg, Kyrkokör.

Tisdag 22.4
Kaffekören: kl 10:30 (OBS! Ny tid!), Prästgården. Lauri Palin.
Barnkören:
kl 13:15, Kyrkoby församlingshem. Lauri Palin.


Onsdag 23.4
Sexeuroslunch: kl 12, Kyrkoby församlingshem. Andakt: Patrik Frisk. Försäljning av Gemensamt Ansvar-produkter.
Ungdomssamling: öppet hus från kl 14, programmet börjar kl 18:30, Prästgården. Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist.
Församlingsrådsmöte: kl 19, Kyrkoby församlingshem.
 
Torsdag 24.4
Mittemellankören:
kl 13:30, Kyrkoby församlingshem. Lauri Palin.
Andakt med nattvard: kl 13, Regnbågen. Katja Korpi, Anders Ekberg.
Andakt med nattvard:
kl 14, Bäddavdelningen. Katja Korpi, Anders Ekberg.

Kyrkokör: kl 19, Kyrkoby församlingshem. Anders Ekberg.

Fredag 25.4
KakaoClubben: kl 9:30, Kyrkoby församlingshem. Isabella Munck.
Kyrkobröderna:
kl 18:30, Kyrkoby församlingshem. Stefan Djupsjöbacka talar under temat
Glimtar från Sydafrika.

Lördag 26.4

Söndag 27.4
Församlingsresa till Israel: 27.4 – 4.5. Magnus Riska, Elisabet Lundström.
Mässa i Norra Paipis bykyrka: kl 10. Katja Korpi, Anders Ekberg.
Mässa i Sibbo kyrka:
kl 12.
Katja Korpi, Anders Ekberg.
Andakt vid veteranstenen:
kl 14, Camilla Ekholm, Anders Ekberg.

              Växa i möte med andra

Hur kan jag möta en vän som har det svårt? Vad kan jag säga till en bekant i en krissituation? Hur ska jag orka lyssna när jag själv har det tungt?

Kom med och diskutera hur vi kan växa i möte med våra medmänniskor. Gruppen är öppen och träffas vid Prästgården kl 18:30-19:30 under följande datum: 18 februari, 18 mars, 15 april samt 20 maj under ledning av Ann-Lis Biström. Välkommen med!

                   En vandring genom
                  Apostlagärningarna


En vandring genom Apostlagärningarna
Bibelstudieserie i fyra delar med Stefan Djupsjöbacka

Bibelstudierna hålls under följande datum:

5 februari
5 mars
9 april
14 maj

kl 18:00 i Norra Paipis bykyrka

Församlingens nya understöds-missionärer: Ben och Maria Westerling

Från och med årsskiftet understöder församlingen missionärerna Ben och Maria Westerling i Nepal.

Ben är regionchef med helhetsansvar för samarbetet med sällskapets lokala medborgarorganisationer i Nepal. Arbetet omfattar bland annat byutvecklingsprojekt, läsklasser och yrkesutbildning för daliter och funktionshindrade. Maria arbetar som stödperson i flera av kyrkans projekt och med informationsuppgifter.

"Det är fint att få vara tillbaka efter dryga 20 år och använda språket nepalesiska igen. Bergen påminner oss om psaltarpsalmen 121 som talar om att vår hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Vi vill vara med och sprida kärlek, tro och hopp i Nepal. Vill Du vara med?"

Här kan du beställa Westerlings rundbrev, antingen via brev eller e-post.

Du kan också följa deras arbete på Facebook-gruppen Westerlings i Nepal.