Uppgifter och vila

Livet består av olika rytmer. Det finns tid för arbete och det finns tid för vila. Guds omsorg om människan och hennes vila är stor, på samma sätt är det arbete vi utför viktigt.  Det hör till det uppdrag att förvalta jorden som vi människor har fått av Gud. Vi behöver arbete och uppgifter liksom vi också behöver vila.

I församlingen har vi inlett en ny termin. Det gjorde vi sista söndagen i augusti med en gemensam fest i vår Herres hus, till vår Herres ära. Den gemensamma gudstjänstglädjen hoppas vi ska få avspegla hela terminens verksamhet. Precis som livet, består den nya terminen av både arbete och vila eller kanske bättre uttryckt, deltagande och emottagande.

Församlingsvalet - Tro på det goda - är en viktig del av hösten. Valet hålls på farsdagen den 9.11 i Sibbo kyrka. Som bäst pågår uppställningen av kandidater till valet. En värdefull möjlighet för Dig till viktigt deltagande. Ställ gärna upp som kandidat och använd din rösträtt och påverka.

I september inleds vårt gudstjänstgruppsarbete.  Också i den gemenskapen har Du en viktig plats och uppgift. Deltag, kom med och planera, utforma och förverkliga våra gemensamma högmässor.

Under temaveckan Kyrkan - mitt hem vill vi påminna Dig om hur viktig kyrkan är för oss och framför allt hur viktig Din plats i kyrkan är. Kyrkan är Guds hus och vår allas hem och vi vill att Du ska få känna det så. Läs närmare om veckans innehåll och kom och fyll upp din plats i kyrkbänken! Delta och ta emot!

Vi får glädjas över att varje dag är en gåva av Gud. Vi får glädjas över att vi fått möjligheten att förverkliga varje dag som en gåva till andra och ta emot vad människor runt omkring oss har att ge. Det för vi göra tillsammans i församlingen, av Guds kraft och Guds glädje!

Varma hösthälsningar,

Camilla Ekholm

tf kyrkoherde


                     Kaplansinstallation

Söndagen 14 september installerades Camilla Ekholm till kaplan i församlingen. Se bilder från installationen här.

      Kandidatuppställningen avslutad

Måndagen 15.9 kl 16 avslutades kandidatuppställningen inför församlingsvalet 2014. Två listor mottogs, en för församlingsrådet och en för gemensamma kyrkofullmäktige. 12 respektive 13 medlemmar ska väljas, och 17 kandidater kandiderar i vardera valen. Se namnen på kandidaterna nedan:

Kandidater till församlingsrådet
Lista: För det goda


Anders Backström
Magnus Engblom
Margareta Granberg
Hanna Kivelä
Margareta Lagerqvist
Hans Lampenius
Ingela Lindholm
Barbro Lindqvist
Vidar Lindqvist
Caj-Gustav Lydman
Astrid Packalén
Rune Packalén
Ville Poutanen
Hans Wickholm
Tom Wickholm
Nils Wirtanen
Carola Åström

Kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige
Lista: Med gemensamma krafter


Anders Backström
Maria Bergdahl
Magnus Engblom
Margareta Granberg
Hanna Kivelä
Margareta Lagerqvist
Hans Lampenius
Ingela Lindholm
Barbro Lindqvist
Vidar Lindqvist
Caj-Gustav Lydman
Astrid Packalén
Rune Packalén
Hans Wickholm
Tom Wickholm
Nils Wirtanen
Sven Gustav Åström

Fotografering av kandidater sker onsdagen 17.9 kl 17-20 i Kyrkoby församlingshem. Kandidattestet publiceras 13.10 på www.forsamlingsvalet.fi

Församlingsvalet ordnas på Fars dag den 9 november 2014. Förhandsröstningen går av stapeln 27-31.10. Mer information följer.

                                    Veckans program 29 september – 5 oktober

Måndag 29 september

Dagklubb i Nickby kl 9:00
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck

Kungens klubb kl 15:30
En klubb för ungdomar i åldern 11+
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck, Kjell Lönnqvist

Diakonisyförening kl 18:30
Hos Barbro Hindsberg, Gesterbyvägen 208


Tisdag 30 september

Dagklubb i Söderkulla kl 9:00
Söderkulla församlingssal
Isabella Munck, Kjell LönnqvistOnsdag 1 oktober

Barnkör kl 13:15
Kör för barn i åk 1-3
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin.

Ungdomssamling
Prästgården
Öppet hus från kl 14, programmet börjar kl 18:30
Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist.

Hjälpledarutbildningen inleds kl 16:00
Prästgården
Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist


Torsdag 2 oktober

OBS! Vänligen observera att pastorsexpeditionen är stängd torsdagen 2 oktober.

Mittemellankör kl 14:30
Kör för barn i åk 4-6
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin

Gudstjänstplanering kl 18:00
Kyrkoby församlingshem
För de gudstjänstfrivilliga som medverkar i mässan söndag 12 oktober
Stefan Djupsjöbacka, Lauri Palin.

Kyrkokör kl 19
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin


Fredag 3 oktober

KakaoClubben kl 9:30
Klubb för föräldrar och barn
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck

Retreat på Nilsasgården för anmälda 3-5.10
Stefan Djupsjöbacka


Söndag 5 oktober

Familjemässa kl 12:00
Sibbo kyrka
Katja Korpi, Lauri Palin, mittemellankören. Ingen söndagsskola i Kyrkoby församlingshem.OBS! Vi tar inte emot släktforskningar tillsvidare.

        Hjälpledarutbildning 2014 - 2015

               OBS! Allsången flyttad!

Allsången 12.10 är flyttad till söndagen 16 november kl 16:00 i Kyrkoby församlingshem

       Finlandssvenska diakonidagar

Finlandssvenska diakonidagar med temat "Rätt att höra till" ordnas 17-19.10.2014 på Lärkkulla i Karis. Dagarna riktar sig till anställda och frivilliga medarbetare i församlingarna och till alla som vill engagera sig i diakoni och kärlekstjänst i kyrka och samhälle.

Huvudtalare är ledande diakonissan Karin Strandberg från Helsingfors och diakonen och forskningschefen vid Diakonova i Oslo, Tormod Kleiven. Under lördagen finns ett mångsidigt utbud av seminarier. Pris 160 euro plus logi.

Se programhäftet här 

Klicka här för att anmäla dig

Öppna dörrar-kurs för närståendevårdare

En kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård eller omsorg

Under kursen behandlar vi vad närståendevård innebär ur olika synvinklar och tar upp bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare och kunskap för omsorg och vård i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet samt källor till kraft.


Kursdatum: tisdagar 7.10–25.11 kl. 14–16

Plats: Jussasvägen 18 H, Nickby, Sibbo

Mera information och anmälningar: kursledarna Ann-Lis Biström tfn 050 566 3690 och Jonna Skand tfn 046 810 5037

Arrangör: Sibbo svenska församling och Folkhälsans förbund i samarbete med Sibbo kommun