Församlingsvalet 2014

 Kära församlingsmedlem!

Det är nu du har möjligheten. Möjligheten att påverka. Möjligheten att rösta fram en kandidat i församlingsvalet som delar dina värderingar och åsikter.

Som kristna och människor är vi alla delar av Kristi kropp. Vi utgör var och en, en viktig del av det vi kallar kyrka och församling. Det är vi som är församlingen! Eftersom vi är så glädjande många, behöver vi en grupp av människor som utväljs för att leda arbetet i de olika lokalförsamlingarna. Det är de personerna vi i församlingsvalet- Tro på det goda- har möjlighet att rösta fram.

I vår församling förrättas två val. Dels väljs ett nytt församlingsråd som består av 12 personer och dels väljs 13 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige. Församlingsrådet har till uppgift att leda församlingens verksamhet i samråd med kyrkoherden.  Gemensamma kyrkofullmäktige, består av medlemmar från både Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar de övergripande besluten inom Sibbo kyrkliga samfällighet.

Vi hoppas du tar tillfället i akt och utnyttjar din rätt att rösta. Det är bara genom att göra det, som du kan bidra till att också dina önskemål och intressen beaktas i din församling.

Camilla Ekholm
tf. kyrkoherde


                                                  Kandidater i församlingsvalet 2014


Lär känna kandidaterna bättre via kandidattestet! Gå in på www.hbl.fi/forsamlingsvalet eller www.forsamlingsvalet.fi

Du kan också läsa mer om kandidaterna på Kyrkpressens valtorg: www.kyrkpressen.fi/val2014/Veckans program 27 oktober -2 november


Måndag 27 oktober

Förhandsröstning vid pastorsexpeditionen
kl. 9:00-18:00

Förhandsröstning vid S-market Söderkulla
kl. 14:00-19:00


Dagklubb i Nickby kl 9:00

Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck

Diakonisyförening kl 15:00
Hos Gun-Britt Holmedahl, Kitövägen 112

Kungens Klubb kl 15:30
För ungdomar i åldern 11+
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck, Kjell Lönnqvist


Tisdag 28 oktober

Förhandsröstning vid pastorsexpeditionen
kl. 9:00-18:00

Förhandsröstning vid K-supermarket Söderkulla
kl. 14:00-19:00

Dagklubb i Söderkulla kl 9:00
Söderkulla församlingssal
Isabella Munck, Kjell Lönnqvist


Kaffekören kl 10:30
Samvaro över kaffe och sång
Prästgården
Lauri Palin

Öppna-dörrar kurs för närståendevårdare kl 14-16
En kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård och omsorg.
Under kursen behandlar vi vad närståendevård innebär ur olika synvinklar och tar upp bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare och kunskap för omsorg och vård i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet samt källor till kraft.
Kursdatum: tisdagar 7.10 - 25.11 kl 14-16
Plats: Jussasvägen 18H, Nickby
Mera information och anmälningar: kursledarna Ann-Lis Biström (050 566 3690) och Jonna Skand (046 810 5037). Arrangör: Sibbo svenska församling och Folkhälsans förbund i samarbete med Sibbo kommun.


Onsdag 29 oktober

Förhandsröstning vid pastorsexpeditionen
kl. 9:00-18:00

Förhandsröstning vid Sibbo gymnasium
kl. 09:00-12:00

Förhandsröstning vid Servicehuset Linda
kl. 14:00-16:00

Förhandsröstning vid Servicehuset Elsie
kl. 16:00-18:00

Förskolornas kyrkvandring kl 9-12
Sibbo kyrka
Isabella Munck, Katja Korpi, Lauri Palin

Barnkör kl 13:15
Kör för barn i åk 1-3
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin.

Hjälpledarutbildning kl 16-17:30
Prästgården
Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist.

Ungdomssamling
Prästgården
Öppet hus från kl. 14:00, programmet börjar kl 18:30
Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist.

Torsdag 30 oktober

Förhandsröstning vid pastorsexpeditionen
kl. 9:00-18:00

Förhandsröstning vid S-market Nickby med Goda Handlingars Torg
kl. 14:00-19:00

Andakt vid Solliden kl 14
Stefan Djupsjöbacka

Kyrkokör kl 19
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin


Fredag 31 oktober


Förhandsröstning vid pastorsexpeditionen
kl. 9:00-18:00

Förhandsröstning vid K-supermarket Nickby
kl. 14:00-19:00

KakaoClubben kl 9:30
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck


Lördag 1 november

Mässa kl 12:00
Sibbo kyrka
Camilla Ekholm, Stefan Djupsjöbacka, Lauri Palin, Ann-Christine Wiik, Ann-Lis Biström. Cellist: Marjus Hallikainen. Ljuständning för medlemmar som avlidit sedan senaste allhelgonadag. Samling för sörjande efter mässan i Prästgården.


Söndag 26 oktober

OBS! Ingen mässa i Sibbo kyrka

Söndagsskola kl 12
Kyrkoby församlingshem

Taizémässa kl 18:00

Söderkulla församlingssal
Stefan Djupsjöbacka, Lauri Palin, Kyrkokör, gudstjänstgrupp

Förhandsröstning 27-31.10 och röstning på valdagen 9.11

Förhandsröstning 27-31.10


Måndag 27.10
S-market Söderkulla kl 14-19
Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

Tisdag 28.10
K-supermarket Söderkulla kl 14-19
Järnvägsgränden 4, 01150 Söderkulla

Onsdag 29.10
Sibbo gymnasium kl 9-12
Stora byvägen 6, 04130 Sibbo

Servicehuset Linda kl 14-16
Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla

Servicehuset Elsie kl 16-18
Jussasvägen 18K, 04130 Sibbo

Torsdag 30.10
S-market Nickby kl 14-19
Svedjeängsgränd 1, 04130 Sibbo

Fredag 31.10
K-supermarket Nickby kl 14-19
Svedjebygränd 2, 04130 Sibbo


Röstning är också möjlig vid pastorsexpeditionen, Stora byvägen 1, alla dagar under förhandsröstningsperioden mellan kl 9-18.

Valdag 9.11


Nya salen, Kyrkoby församlingshem
kl. 11-20
Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

                        Hemmaröstning

Vem kan förhandsrösta hemma?

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får rösta hemma. En närståendevårdare till den som har rätt att rösta hemma får också rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan om önskan att få rösta hemma görs antingen skriftligt eller per telefon till pastorsexpeditionen. Anmälan ska ha inkommit senast 24.10.2014 före kl. 16.

Pastorsexpeditionen
Stora byvägen 1, 04130 Sibbo
tel. 09-239 1005


Öppet vardagar kl 9-12

               Känner du dig ensam?

Det är du inte ensam om!

Kom med på en dag tillsammans med andra äldre som upplever sig ensamma i Sibbo.

Måndagen 3.11 kl 11-15:30
Servicehuset Linda,
Amiralsvägen 6 Söderkulla


Program och trevlig samvaro. Lunch och kaffe med dopp, 5 euro. Transport ordnas om det behövs.

Anmäl senast måndagen den 20.10 till:
Ann-Lis Biström, Sibbo svenska församling (050 566 3690) eller
Emma Lunabba, Folkhälsans förbund (044 788 3696).

Hjärtligt välkommen med!

Folkhälsans förbund och Folkhälsan i Sibbo i samarbete med Sibbo svenska församling, Servicehusstiftelsen i Sibbo, Sibbo kommun.

Öppna dörrar-kurs för närståendevårdare

En kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård eller omsorg

Under kursen behandlar vi vad närståendevård innebär ur olika synvinklar och tar upp bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare och kunskap för omsorg och vård i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet samt källor till kraft.


Kursdatum: tisdagar 7.10–25.11 kl. 14–16

Plats: Jussasvägen 18 H, Nickby, Sibbo

Mera information och anmälningar: kursledarna Ann-Lis Biström tfn 050 566 3690 och Jonna Skand tfn 046 810 5037

Arrangör: Sibbo svenska församling och Folkhälsans förbund i samarbete med Sibbo kommun