Uppgifter och vila

Livet består av olika rytmer. Det finns tid för arbete och det finns tid för vila. Guds omsorg om människan och hennes vila är stor, på samma sätt är det arbete vi utför viktigt.  Det hör till det uppdrag att förvalta jorden som vi människor har fått av Gud. Vi behöver arbete och uppgifter liksom vi också behöver vila.

I församlingen har vi inlett en ny termin. Det gjorde vi sista söndagen i augusti med en gemensam fest i vår Herres hus, till vår Herres ära. Den gemensamma gudstjänstglädjen hoppas vi ska få avspegla hela terminens verksamhet. Precis som livet, består den nya terminen av både arbete och vila eller kanske bättre uttryckt, deltagande och emottagande.

Församlingsvalet - Tro på det goda - är en viktig del av hösten. Valet hålls på farsdagen den 9.11 i Sibbo kyrka. Som bäst pågår uppställningen av kandidater till valet. En värdefull möjlighet för Dig till viktigt deltagande. Ställ gärna upp som kandidat och använd din rösträtt och påverka.

I september inleds vårt gudstjänstgruppsarbete.  Också i den gemenskapen har Du en viktig plats och uppgift. Deltag, kom med och planera, utforma och förverkliga våra gemensamma högmässor.

Under temaveckan Kyrkan - mitt hem vill vi påminna Dig om hur viktig kyrkan är för oss och framför allt hur viktig Din plats i kyrkan är. Kyrkan är Guds hus och vår allas hem och vi vill att Du ska få känna det så. Läs närmare om veckans innehåll och kom och fyll upp din plats i kyrkbänken! Delta och ta emot!

Vi får glädjas över att varje dag är en gåva av Gud. Vi får glädjas över att vi fått möjligheten att förverkliga varje dag som en gåva till andra och ta emot vad människor runt omkring oss har att ge. Det för vi göra tillsammans i församlingen, av Guds kraft och Guds glädje!

Varma hösthälsningar,

Camilla Ekholm

tf kyrkoherde


                     Kaplansinstallation

Söndagen 14 september installerades Camilla Ekholm till kaplan i församlingen. Se bilder från installationen här.

      Kandidatuppställningen avslutad

Måndagen 15.9 kl 16 avslutades kandidatuppställningen inför församlingsvalet 2014. Två listor mottogs, en för församlingsrådet och en för gemensamma kyrkofullmäktige. 12 respektive 13 medlemmar ska väljas, och 17 kandidater kandiderar i vardera valen. Se namnen på kandidaterna nedan:

Kandidater till församlingsrådet
Lista: För det goda


Anders Backström
Magnus Engblom
Margareta Granberg
Hanna Kivelä
Margareta Lagerqvist
Hans Lampenius
Ingela Lindholm
Barbro Lindqvist
Vidar Lindqvist
Caj-Gustav Lydman
Astrid Packalén
Rune Packalén
Ville Poutanen
Hans Wickholm
Tom Wickholm
Nils Wirtanen
Carola Åström

Kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige
Lista: Med gemensamma krafter


Anders Backström
Maria Bergdahl
Magnus Engblom
Margareta Granberg
Hanna Kivelä
Margareta Lagerqvist
Hans Lampenius
Ingela Lindholm
Barbro Lindqvist
Vidar Lindqvist
Caj-Gustav Lydman
Astrid Packalén
Rune Packalén
Hans Wickholm
Tom Wickholm
Nils Wirtanen
Sven Gustav Åström

Fotografering av kandidater sker onsdagen 17.9 kl 17-20 i Kyrkoby församlingshem. Kandidattestet publiceras 13.10 på www.forsamlingsvalet.fi

Församlingsvalet ordnas på Fars dag den 9 november 2014. Förhandsröstningen går av stapeln 27-31.10. Mer information följer.

                                          Veckans program 15 – 21 september

Måndag 15 september

Morgonandakt och kaffe i Sibbo kyrka kl 07:00
Del av temaveckan Kyrkan - mitt hem
En stund av bön, andakt och musik avrundat med gemensamt morgonkaffe.

Dagklubb i Nickby kl 9:00
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck

Kungens klubb kl 15:30
Kyrkoby församlingshem
Klubb för ungdomar i åldern 11+
Isabella Munck, Kjell Lönnqvist


Tisdag 16 september

Dagklubb i Söderkulla kl 9:00
Söderkulla församlingssal
Isabella Munck, Kjell Lönnqvist

Barnens och familjernas kväll i Sibbo kyrka kl 18:00
Del av temaveckan Kyrkan - mitt hem
Barnen får fysiskt känna av kyrkan genom tunnlar, bönestenar, kort bibelberättelse, mannakornsblommor och annat som barn trivs med och som ger trygghet och en känsla av Gudsnärvaro och hem.Onsdag 17 september
Äldre i Söderkulla kl 13:00
Manna (Hälsov. 2, tidigare EduPolis utrymmen)
Andakt, sång och gemenskap
Katja Korpi

Barnkör kl 13:15
Kör för barn i åk 1-3
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin.

Ungdomssamling
Prästgården
Öppet hus från kl 14. Kvällsmässa kl 19.
Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist.

Kvällsmässa i Sibbo kyrka kl 19:00
Del av temaveckan Kyrkan - mitt hem
Skön musik, mycket sång, gemensam nattvard, ett andningshål efter dagens jäkt.


Torsdag 17 september

OBS! Vänligen observera att pastorsexpeditionen är stängd torsdagen 17 september.

Orgellunch i Sibbo kyrka kl 12:00
Del av temaveckan Kyrkan - mitt hem
Njut av orgelmusik en stund mitt på dagen. Eftersom det är lunchtid bjuder vi också på soppa i kyrkan.

Mittemellankör kl 14:30
Kör för barn i åk 4-6
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin

Utbildning av gudstjänstfrivilliga kl 18
Prästgården
Högmässan vi firar varje söndag är församlingens gemensamma fest! Kom med och planera, utforma och förverkliga den så att den känns ännu mera hemma för dig. Kl 18 i Prästgården ordnas en träff för de som är intresserade av att vara med i en gudstjänstgrupp. Anmäl gärna ditt intresse redan nu och ta med vänner, bekanta och släktingar! Att få dela glädje är dubbel glädje! Församlingens medarbetare deltar.

Kyrkokör kl 19
Kyrkoby församlingshem
Lauri Palin


Fredag 19 september

KakaoClubben kl 9:30
Klubb för föräldrar och barn
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck

Meditativ kvällsmässa i Sibbo kyrka kl 22:00
Del av temaveckan Kyrkan - mitt hem
Lugn musik, ljus, böner, möjlighet till personlig förbön, stillhet, lugn och ro.Söndag 21 september

Mässa kl 12:00
Sibbo kyrka
Del av temaveckan Kyrkan - mitt hem
Kom med och fira församlingens gemensamma fest!
Stefan Djupsjöbacka, Lauri Palin, Patrik Frisk, gudstjänstfrivilliga.
Kyrkkaffe i kyrkan efter mässan.
Buss från Linda kl 11:20, Kullen kl 11:40. Ingen avgift, anmälningar till Wiik senast fredag 12.9 (050 566 3691). Hemfärd efter kaffet.


Söndagsskola kl 12:00
Kyrkoby församlingshem
Söndagsskolan är indelad i Äventyrarna för skolbarn och Gullivergänget för barn under skolåldern, från 4 år uppåt. Alla barn välkomna!

Bibelstudium i Box kl 16:00
Bykyrkan Tabor i Box, Grönkullavägen 142
Stefan Djupsjöbacka om Johannesevangeliet
Med Allan LindqvistOBS! Vi tar inte emot släktforskningar tillsvidare.

                     Kyrkan - mitt hem

I kyrkan brukar vi tala om att kyrkobyggnaden är Guds hus och att kyrkan är vårt hem. Vi i Din hemförsamling, Sibbo svenska församling, vill att Du ska få känna och uppleva det så. Därför vill vi fira en vecka i september som vi kallar Kyrkan-mitt hem!
 Då kommer vi att erbjuda program, som vi hoppas att både kroppsligt, andligt, själsligt och känslomässigt förmedlar att kyrkan verkligen är vårt hem. Allt program sker i Sibbo kyrka.
 
Måndag 15.9 kl 7.00
Morgonandakt: en stund av bön, musik och andakt avrundat med gemensamt morgonkaffe.


 Tisdag  16.9 kl 18.00
Barnens och familjernas kväll: barnen får fysiskt känna av kyrkan genom tunnlar, bönestenar, kort bibelberättelse, mannakornsblommor och annat som barn trivs med och som ger trygghet och en känsla av Gudsnärvaro och hem.
 
Onsdag 17.9 kl 19
Kvällsmässa: Skön musik, mycket sång, gemensam nattvard, ett andningshål efter dagens jäkt.
 
Torsdag 18.9 kl 12
Orgellunch: njut av orgelmusik en stund mitt på dagen. Eftersom det är lunchtider bjuder vi också på soppa i kyrkan.
 
Fredag 19.9 kl 22
 Meditativ mässa: Lugn musik, ljus, böner, möjlighet till personlig förbön, stillhet, lugn och ro.


Söndag 21.9 kl 12
Mässa: församlingens gemensamma fest! Efter mässan bjuds det på kyrkkaffe i kyrkan.

Kontakta Ann-Christine Wiik tel. 050 566 3691 eller Ann-Lis Biström tel 050 566 3690 om ni behöver skjuts till något av evenemangen (minst en dag på förhand).

               Retreat på Nilsasgården

3 - 5 oktober

Retreat under temat
"Herre, till dig står mitt hopp"
kring Franciskus av Assisi.


Kom med och ta dig tid för reflektion, stillhet och bön. Retreatledare är Stefan Djupsjöbacka.

Kostnad: 70 euro, vilket inkluderar kost och logi i eget rum. Möjlighet till ekonomisk hjälp finns.

Max 8 deltagare.

Anmälningar till pastorsexpeditionen tel. 09 239 1005 vardagar kl 9-12. Sista anmälningsdatumet 26.9.

Varmt välkommen med!

       Finlandssvenska diakonidagar

Finlandssvenska diakonidagar med temat "Rätt att höra till" ordnas 17-19.10.2014 på Lärkkulla i Karis. Dagarna riktar sig till anställda och frivilliga medarbetare i församlingarna och till alla som vill engagera sig i diakoni och kärlekstjänst i kyrka och samhälle.

Huvudtalare är ledande diakonissan Karin Strandberg från Helsingfors och diakonen och forskningschefen vid Diakonova i Oslo, Tormod Kleiven. Under lördagen finns ett mångsidigt utbud av seminarier. Pris 160 euro plus logi.

Se programhäftet här 

Klicka här för att anmäla dig

Välkommen med i en gudstjänstgrupp!

Högmässan vi firar varje söndag är församlingens
gemensamma fest! Kom med och planera, utforma och förverkliga den så att den känns ännu mera hemma för dig.

Torsdagen 18 september kl 18 i Prästgården ordnas en träff för de som är intresserade av att vara med i en gudstjänstgrupp. Anmäl gärna ditt intresse redan nu och ta med vänner, bekanta och släktingar! Att få dela glädje är dubbel glädje!

Anmälningar till tf kyrkoherde Camilla Ekholm via e-post , genom ett meddelande på församlingens facebook sida, genom att rycka Camilla i ärmen då vi ses eller genom nummer 050-5663689.

      Hjälpledarutbildning 2014 - 2015