Dagklubb

Dagklubbsanmälan 2018

Dagklubben är en klubb för 3-6 åringar.

Klubben samlas varje onsdag kl. 9-12 i Kyrkoby församlingshem under ledning av Isabella Munck och Kjell Lönnqvist.

Dagklubben

Tag kontakt

Kjell Lönnqvist
Ungdomsarbetsledare
 
Isabella Munck
Ansvarig för barnverksamheten