Kaffekören

fr 8.12 kl. 10.30

Kaffekören Prästgården

Kaffekörens terminsavslutning.

Kaffekören är sånggrupp och samvaro med kaffe och kör för daglediga.

Varannan fredag. Mauriz Brunell.


Tag kontakt

Se också

on 17.1 kl. 17.00 -18.00

Kyrkoby församlingshem

Barnkören

Barnkören är en kör för barn i lågstadieåldern.
må 22.1 kl. 17.00 -19.00

Prästgården

Bandklubb

Bandklubben ä till för alla som gillar att spela ett bandinstrument eller som vill lära sig spela ett.
må 22.1 kl. 18.00 -19.30

Kyrkoby församlingshem

Kyrkokören

Kyrkokören övar på måndagar klockan 18 i Kyrkoby församlingshem eller i Sibbo kyrka.