Mässa på tredje söndagen i advent

sö 17.12 kl. 12.00

Mässa på tredje söndagen i advent Sibbo kyrka

Mässa i Sibbo kyrka.

Mässa. Sportlovsskriftskolans och dagskriftskolans startsöndag. Katja Korpi, Mauriz Brunell.


Tag kontakt

Katja Korpi
Församlingspastor
 
Kjell Lönnqvist
Ungdomsarbetsledare
 

Se också

sö 25.3 kl. 12.00 -13.30

Sibbo kyrka

Mässa på palmsöndagen i Sibbo kyrka

Vi inleder stilla veckan.
må 26.3 kl. 18.00 -19.00

Sibbo kyrka

Passionsandakt i Sibbo kyrka

Passionsandakt på stilla veckans måndag.
ti 27.3 kl. 18.00 -19.00

Norra Paipis bykyrka

Passionsandakt i Norra Paipis bykyrka

Passionsandakt på tisdagen i stilla veckan.