Samling till bön

ti 9.1 kl. 10.00 - kl. 11.00

Samling till bön Prästgården

Samling till bön på Prästgården

Vi samlas till bön på Prästgården tisdagen 9.1.kl.10.
Under den första samlingen funderar vi över hur vi vill forma våra träffar.


Tag kontakt