Småbarnskyrka

fr 16.2 kl. 10.00 - kl. 12.00

Småbarnskyrka Sibbo kyrka

Gudstjänst med rörelsesånger i Sibbo kyrka.

Småbarnskyrka med Camilla Ekholm, Isabella Munck, Milja Westerlund och Lauri Palin.

Efteråt åker vi pulka på kyrkbacken, ta med egen pulka!


Se också

må 23.4 kl. 17.00 -19.00

Prästgården

Bandklubb

Bandklubben ä till för alla som gillar att spela ett bandinstrument eller som vill lära sig spela ett.
on 25.4 kl. 17.00 -18.00

Kyrkoby församlingshem

Barnkören

Barnkören är en kör för barn i lågstadieåldern.
må 30.4 kl. 17.00 -19.00

Prästgården

Bandklubb

Bandklubben ä till för alla som gillar att spela ett bandinstrument eller som vill lära sig spela ett.