Musik vid helgmålsringningen

lö 3.3 kl. 19.00 - kl. 18.30

Musik vid helgmålsringningen Sibbo kyrka

Njut av Marcussenorgelns toner strax efter att klockorna tystnat.

Vid orgeln: Mauriz Brunell.


Tag kontakt

Se också

on 21.3 kl. 17.00 -18.00

Kyrkoby församlingshem

Barnkören

Barnkören är en kör för barn i lågstadieåldern.
fr 23.3 kl. 10.30 -12.00

Prästgården

Kaffekören

Kaffekören är en kör för daglediga som gillar att sjunga och träffas över en kopp kaffe med dopp.
må 26.3 kl. 17.00 -19.00

Prästgården

Bandklubb

Bandklubben ä till för alla som gillar att spela ett bandinstrument eller som vill lära sig spela ett.