SOMMARJOBB

Sibbo kyrkliga samfällighet erbjuder sommarjobb i tidsbundna arbetsförhållanden (1-6 mån) under tiden 1.4-31.10.2018Kyrkoby begravningsplats.

Arbetet omfattar skötsel och underhåll av begravningsplatsen och andra grönområden.

Av de sökande förutsätter vi minst 18 års (studeranden och skolelever 16 års) ålder och kunskap i finska eller svenska. Tidigare arbetserfarenhet eller utbildning inom trädgårdsarbete räknas som merit. Lön enligt Kyrkans gällande kollektivavtal.

Ansökningsblanketter fås från gravgårdens servicebyggnad, Brobölevägen 22 Nickby, (öppet må-to 7-9 och 13-15, fr 7-9, ring 050 566 3678 vid behov). På förfrågningar svarar gravgårdsföreståndare Pia Nyberg tfn 050 566 3678.

Ansökningarna ska lämnas in senast 28.2.2018 till gravgårdens servicebyggnad. Alla sökanden meddelas om valet personligen före slutet av mars.