Dagklubb

Dagklubben är en klubb för 3-6 åringar.

Församlingens dagklubb finns i Söderkulla kyrkas nedrevåning. I dagklubben leker vi, pysslar och lyssnar till bibelberättelser.

Tisdagar 9-12.

Förfrågningar och anmälningar till Isabella Munck, isabella.munck@evl.fi, tfn 040 034 2033.

Dagklubb
Dagklubb