Banner för församlingsvalet 2022

Församlingsvalet 2022

Den 20 november röstar församlingsmedlemmarna i församlingsvalet.

I Sibbo svenska församling röstar man i två val. Dels väljs ett församlingsråd med 12 medlemmar, dels 12 representanter till samfällighetens gemensamma kykofullmäktige där den svenska församlingen har 12 av 31 platser.

Valkompassen med kandidaterna hittar du här!

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?Öppna länk i ny flik

 

Rösta i församlingsvalet – det är viktigt

Vilka beslut fattas i församlingen de närmaste fyra åren? Du som är minst 16 år kan själv påverka dem genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 20.11.2022 fyller 16 år rösta. För att rösta krävs inte att du deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. Du har rösträtt i den församling där du var registrerad som medlem 15.8.2022.

Hurdan är din kyrka? Påverka genom att rösta.

Viktiga datum

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.