Kungörelse om förhandsröstning i Sibbo svenska församling 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 20.11.2022. Vid valet utses medlem-mar till församlingarnas kyrkofullmäktige eller, i församlingar som hör till en kyrklig samfällighet, till gemensamma fullmäktige och församlingsråden.

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022 i pastorskansliet, Stora byvägen 1, 04130 Sibbo varje dag kl. 9.00–18.00 och på de nedan nämnda förhandsröstningsställena på fastställda tider.

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en annan till-räcklig utredning över sin identitet. 
En person har rätt att rösta på kandidater som finns på sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där han eller hon 15.8.2022 har antecknats som närvarande församlingsmedlem och finns upptagen i förteckningen över röstberättigade (medlemmar av kyrkan som senast 20.11.2022 fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Mer information finns på valets webbplats forsamlingsvalet.fi.

Förhandsröstning ordnas också på följande ställen: 

K-Supermarket Basilika, Svedjebygränd 2, 04130 Sibbo, 8.11 kl. 15–19
Sibbo gymnasium, Stora byvägen 8H, 04130 Sibbo, 9.11 kl. 10–12
Söderkulla kyrka, Fröken Miilis väg 2, 01150 Söderkulla, 9.11 kl. 10–12 och 15–19
S-Market Nickby, Svedjebygränd 1, 04130 Sibbo, 9.11 kl. 15–19
Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18 K, 04130 Sibbo, 10.11 kl. 10–12
Servicehuset Linda, Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla, 10.11 kl. 13–15
S-Market Söderkulla, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla, 11.11 kl. 15–19
Norra Paipis bykyrka, Rajakulmavägen 39, 04170 Paipis, 12.11 kl. 12-14

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en begäran om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 4.11.2022 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Blanketter för anmälan om hemmaröstning finns tillgängliga på pastorsexpeditionen och på församlingsvalets webbplats info.forsamlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorsexpe-ditionen öppet 4.11.2022 till kl. 16.00. Telefonnumret till pastorsexpeditionen är 09-239 1005.

Sibbo 15.9.2022
För valnämnden i Sibbo svenska församling
Peter Wikström
Ordförande