Kungörelse om församlingsval

I Sibbo svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. I valet utses 12 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 medlemmar till församlingsrådet för en fyraårsperiod som börjar vid ingången av 2023.  

Valet förrättas i Kyrkoby församlingshem 20.11.2022 klockan 11.00–20.00.  

En röstberättigad medlem av församlingen som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlem och senast 20.11.2022 fyller 16 år får rösta vid det nämnda röstningsstället.

Information om församlingsvalet och röstningsställena finns också på församlingens webbsida på adressen sibbosvenskaforsamling.fi och på webbplatsen forsamlingsvalet.fi.

Sibbo 3.10.2022
För valnämnden i Sibbo svenska församling
Ordförande Peter Wikström