Sammanställning av kandidatlistorna i församlingsvalet

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE
Kandidatlista I: Framtidstro

2. Backström Anders, pol. mag. 
3. Engblom Magnus, DI, produktutvecklingschef, Kyrkoby
4. Holmberg Jörgen, specialklasslärare, Box
5. Lampenius Hans, pensionär, Södra Paipis
6. Lindqvist Barbro, pensionär, Norra Paipis
7. Lindqvist Vidar, pensionär, Norra Paipis
8. Lönnroth Paula, pensionär
9. Myllymäki Vili, teknikstuderande, Kalkstrand
10. Nyberg Kasper, lärare
11. Nygren Anna-Karin, sjukskötare, Kyrkoby
12. Packalén Rune, företagare, Mårtensby
13. Pousar Terese, projektarbetare, Sibbo
14. Skogster Lilian, närvårdare, teamledare, Paipis
15. Sved Lisbeth, systemspecialist, Nickby Kyrkoby
16. Wiik Carina, expert 

 

FÖRSAMLINGSRÅDET
Kandidatlista I: Framtidstro

17. Backström Anders, pol. mag. 
18. Engblom Magnus, DI, produktutvecklingschef, Kyrkoby
19. Holmberg Jörgen, specialklasslärare, Box
20. Lampenius Hans, pensionär, Södra Paipis
21. Lindqvist Barbro, pensionär, Norra Paipis
22. Lindqvist Vidar, pensionär, Norra Paipis
23. Lönnroth Paula, pensionär
24. Myllymäki Vili, teknikstuderande, Kalkstrand
25. Nyberg Kasper, lärare
26. Nygren Anna-Karin, sjukskötare, Kyrkoby
27. Packalén Rune, företagare, Mårtensby
28. Pousar Terese, projektarbetare, Sibbo
29. Skogster Lilian, närvårdare, teamledare, Paipis
30. Sved Lisbeth, systemspecialist, Nickby Kyrkoby
31. Wiik Carina, expert