Tillkännagivande

Sammanställningarna av kandidatlistorna för det församlingsval som förrättas i Sibbo svenska församling 20.11.2022 finns till påseende 30.10–20.11.2022 på anslagstavlan i pastorsexpeditionen, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo.

Sammanställningarna av kandidatlistorna kan fås på pastorsexpeditionen under dess öppettider må, ti och to kl. 9–12. Mer information finns också på församlingsvalets webbplats forsamlingsvalet.fi.

Sibbo 3.10.2022
För valnämnden i Sibbo svenska församling
Ordförande Peter Wikström.