Kaffekören

fr 8.12 kl. 10.30

Kaffekören Prästgården

Kaffekörens terminsavslutning.

Kaffekören är sånggrupp och samvaro med kaffe och kör för daglediga.

Varannan fredag. Mauriz Brunell.


Se också

Musikalisk vandring i kyrklandskapet

Ta emot kvällen under en musikalisk promenad kring kyrkor och kapell!