Diakonisyföreningen

må 8.1 kl. 15.00 - kl. 17.00

Diakonisyföreningen

Diakonisyföreningens terminsstart

Diakonisyföreningen inleder vårterminen 8.1.kl.15-17 hos Doris Sundberg, adressen Skogsvägen 14 A 9, 04130 Sibbo.