Sjueuroslunch

on 17.1 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sjueuroslunch Kyrkoby församlingshem

Lunch för daglediga.

Lunch serveras för daglediga udda veckors onsdagar kl 12 i Kyrkoby församlingshem, till en kostnad av 7 euro.