Musik vid helgmålsringningen

lö 3.2 kl. 18.00 - kl. 18.30

Musik vid helgmålsringningen Sibbo kyrka

Efter att klockorna tystnat får vi lyssna på sköna toner från orgelläktaren.

Marko Korven-Korpinen spelar.


Se också

Musikalisk vandring i kyrklandskapet

Ta emot kvällen under en musikalisk promenad kring kyrkor och kapell!