Diakonisyföreningen

må 5.2 kl. 15.00 - kl. 17.00

Diakonisyföreningen

Diakonisyföreningen träffas varannan vecka hemma hos någon av medlemmarna.

Diakonisyföreningen samlas i  Församlingshemmet. Välkomna med!
Vi träffas kring samtal och handarbete och varje samling börjar med en kort andakt och psalm. Därefter dricker vi kaffe. Alla kan hämta sina egna handarbeten, som man kan jobba på under träffens gång.