Småbarnskyrka

fr 16.2 kl. 10.00 - kl. 12.00

Småbarnskyrka Sibbo kyrka

Gudstjänst med rörelsesånger i Sibbo kyrka.

Småbarnskyrka med Camilla Ekholm, Isabella Munck, Milja Westerlund och Lauri Palin.

Efteråt åker vi pulka på kyrkbacken, ta med egen pulka!