Gravgårdsdag

on 6.6 kl. 11.00 - kl. 14.00

Gravgårdsdag Kyrkoby begravningsplats

Gravgårdsdag med plantering och skötsel av gravarna.

Under gravgårdsdagen kan du få hjälp med mylla och plantering på begravningsplatsen i Kyrkoby.
Församlingarna bjuder också på kaffe med dopp. Andakt i Ljusets kapell kl. 12.
Försäljning av blommor.