Friluftsgudstjänst på kyrkbacken

sö 8.7 kl. 12.00 - kl. 13.30

Friluftsgudstjänst på kyrkbacken Sibbo kyrka

Gudstjänst ute i det fria.

Gudstjänst på kyrkbacken i samarbete med Sibbo hembygdsförening.

Jordbruksmuséet är öppet efter gudstjänsten. Servering.

Helene Liljeström, Mauriz Brunell.