Sorgegrupp

to 27.9 kl. 14.00 - kl. 15.30

Sorgegrupp Söderkulla kyrka

En grupp där vi stöder varandra och delar tankar kring sorg och saknad men också delar verktyg i att få kraft att orka vidare.

Varannan torsdag, första träff 27.9 kl. 14 i Söderkulla kyrka. Sammanlagt fem gånger. Klockslaget för träffarna kan justeras enligt deltagarnas behov. 
Med Camilla Ekhom.