Sjueuroslunch

on 10.10 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sjueuroslunch Kyrkoby församlingshem

Lunch för daglediga.

Inledningsandakt.

Varannan vecka 12.9 - 5.12.


Se också

on 24.10 kl. 12.00 -13.00

Kyrkoby församlingshem

Sjueuroslunch

Lunch för daglediga.
on 7.11 kl. 12.00 -13.00

Kyrkoby församlingshem

Sjueuroslunch

Lunch för daglediga.
on 21.11 kl. 12.00 -13.00

Kyrkoby församlingshem

Sjueuroslunch

Lunch för daglediga.