Diakonisyföreningen

må 7.1 kl. 15.00 - kl. 17.00

Diakonisyföreningen

Diakonisyföreningens träff.

Terminsstart.