Sjueuroslunch

on 23.10 kl. 12.00 - kl. 13.30

Kyrkoby församlingshem

Lunch med andakt för daglediga i Kyrkoby församlingshem.

Varannan onsdag kl. 12.