Högmässa med kaplansinstallation i Sibbo kyrka.

sö 19.1 kl. 12.00 - sö 19.1 kl. 15.00
Sibbo kyrka, Kyrkoby församlingshem

Helena Rönnberg installeras till kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling.

Kontraktsprost Mats Lindgård installerar Helena Rönnberg till kaplan i församlingen.
Assistenter Hans Växby, Barbro Österberg, Henrik Andersén, Camilla Ekholm, Milja Westerlund och Anders Backström. Lauri Palin, kantor.

Efter högmässan serveras installationskaffe i församlingshemmet.