Torsdagsklubben

to 23.1 kl. 13.30 - kl. 16.00

Söderkulla kyrka

En klubb för 3-4-klassister i Söderkulla kyrkas klubbutrymmen.

Torsdagar, terminsstart 9.1.
9.1-14.5 kl. 13.30-16. (inte på sportlovet 20.2, skärtorsdag 9.4, 
valborgsmässoafton 30.4)
Mellanmål, aktiviteter, andakt.

Anmäl gärna (inte obligatoriskt) om du deltar till 

Isabella Munck isabella.munck@evl.fi, 040 034 2033
Kjell Lönnqvist kjell.lonnqvist@evl.fi, 050 557 2342


Se också

ti 21.1 kl. 9.00 -12.00

Söderkulla kyrka

Dagklubben

Dagklubben är en klubb för 3-6 åringar.
to 23.1 kl. 14.00 -15.00

Servicehuset Linda i Söderkulla.

Veckomässa i Linda

Mässa med nattvard.