Sjueuroslunch

on 29.1 kl. 12.00 - on 29.1 kl. 13.00
Kyrkoby församlingshem

Lunch för daglediga.

Sara George, inledande andakt.

Lauri Palin, kantor.