Högmässa i Sibbo kyrka.

sö 2.2 kl. 12.00 - sö 2.2 kl. 13.30
Sibbo kyrka

Högmässa på kyndelsmässodagen.

Camilla Ekholm, Katja Korpi, Lauri Palin. 

Startsöndag för konfirmandernas juni 2-läger.

Efter mässan kyrkkaffe och start för insamlingen Gemensamt ansvar i Kyrkoby församlingshem. Försäljning av GA-produkter.
 

Läs mer om kyndelsmässodagen här!