Bönepromenad

ti 18.2 kl. 10.00 - 11.30
Kyrkoby församlingshem, Prästgården

Bön och motion ger kraft till kroppen. Vi kombinerar båda.

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. - Kol 4: 2

Bönen bär och stärker. Kom med och be för viktiga ämnen i våra liv.

Innan bön ger vi våra kroppar styrka via rörelse. Vi inleder promenaden från församlingshemmet och avslutar med en gemensam bönestund på prästgården. Vid dåligt väder samlas vi rakt på prästgården

- Sara