Sjueuroslunch

on 26.2 kl. 12.00 - 13.00
Kyrkoby församlingshem

Lunch för daglediga.

Inledande andakt.