Sjueuroslunch

on 25.3 kl. 12.00 - on 25.3 kl. 13.00
Kyrkoby församlingshem

Lunch för daglediga.

Inledande andakt.