Strömmas på internet: Gudstjänst i Sibbo kyrka.

sö 29.3 kl. 12.00 - 12.45
Sibbo kyrka

Gudstjänst på femte söndagen i fastan.

Observera att gudstjänsten endast sänds på nätet, kyrkan är inte öppen för församlingen på grund av restriktioner i samband med coronaepidemin.

Du kan följa med gudstjänsten på Sibboförsamlingarnas kanal på youtube.com (Kirkko sipoossa – Kyrkan i Sibbo), församlingens webbplats sibbosvenskaforsamling.fi eller på församlingens Facebooksida (Sibbo svenska församling).

Efter gudstjänsten hålls Sibbo kyrka öppen för bön och själavård till kl. 15.

Med Camilla Ekholm och Sinikka Stöckell.

Läs mer om femte söndagen efter fastan här!