Strömmas på internet: Gudstjänst i Söderkulla kyrka

sö 5.4 kl. 12.00 – 12.45

Söderkulla kyrka

Palmsöndagens gudstjänst i Söderkulla kyrka.

Observera att gudstjänsten endast sänds på nätet, kyrkan är inte öppen för församlingen på grund av restriktioner i samband med coronaepidemin.

Du kan följa med gudstjänsten här!

Efter gudstjänsten hålls Söderkulla kyrka öppen för bön och själavård till kl. 15.

Med Helena Rönnberg, Milja Westerlund och Lauri Palin.

Kollekten, som betalas via en banköverföring, går till utbildningen av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangelieföreningen (SLEF).
Betala via Mobilepay 70448 eller till SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Läs mer om palmsöndagen här!