Strömmas på internet: Gudstjänst i Söderkulla kyrka

sö 5.4 kl. 12.00 - sö 5.4 kl. 12.45
Söderkulla kyrka

Palmsöndagens gudstjänst i Söderkulla kyrka.

Observera att gudstjänsten endast sänds på nätet, kyrkan är inte öppen för församlingen på grund av restriktioner i samband med coronaepidemin.

Du kan följa med gudstjänsten på Sibboförsamlingarnas kanal på youtube.com (Kirkko sipoossa – Kyrkan i Sibbo), församlingens webbplats sibbosvenskaforsamling.fi eller på församlingens Facebooksida (Sibbo svenska församling).

Efter gudstjänsten hålls Söderkulla kyrka öppen för bön och själavård till kl. 15.

Med Helena Rönnberg och Lauri Palin.

Läs mer om palmsöndagen här!