Strömmas på nätet: Taizégudstjänst i Söderkulla kyrka

må 13.4 kl. 18.00 - må 13.4 kl. 19.00
Söderkulla kyrka

Tvåpråkig Taizégudstjänst på annandag påsk i Söderkulla kyrka.

Observera att gudstjänsten endast sänds på nätet, kyrkan är inte öppen för församlingen på grund av restriktioner i samband med coronaepidemin.

Du kan följa med gudstjänsten på Sibboförsamlingarnas kanal på youtube.com (Kirkko sipoossa – Kyrkan i Sibbo), församlingens webbplats sibbosvenskaforsamling.fi eller på församlingens Facebooksida (Sibbo svenska församling).

Med Helena Rönnberg, Sirpa Tolppanen, Lauri Palin, Sinikka Stöckell, Tiina Paloniemi.