Strömmas på nätet: Gudstjänst i Söderkulla kyrka

sö 26.4 kl. 12.00 – 13.00

Söderkulla kyrka

Gudstjänst på andra söndagen efter påsk.

Observera att gudstjänsten endast sänds på nätet, kyrkan är inte öppen för församlingen på grund av restriktioner i samband med coronaepidemin.

Den gode herden är söndagens tema.                                                                                

Textläsning ur Jeremia 23:1-4, 1 Petrusbrevet 5:1-4 och Johannes 21:15-19.

Psalmerna är 895:1-2, 400, 904 och 395

Medverkande är diakon Sara George (text-och förbönsläsning samt ljuständning), kantor Lauri Palin och församlingspastor Katja Korpi.

Eftersom vi inte uppbär kollekt kan du stöda Finska Missionssällskapets kollektinsamling. Klicka här!

Läs om andra söndagen efter påsk här!