Mässa i Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid

lö 20.6 kl. 12.00 - 13.00
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid

Mässa på Johannes döparens dag

Vi firar Midsommardagens mässa på lördagen den 20 juni kl. 12 i Gamla kyrkan.

Vi gläds för vårt lands vackra sommarnatur.

Söndagens kyrkliga firningsämne är Johannes döparen. Johannes är vägröjaren som visar oss vägen till Kristus.

Medverkande är församlingspastor Katja Korpi (liturg och predikant) och kantor Sinikka Stöckell.

Dagens kollekt tillfaller Retreatstiftelsen. För att utveckla och upprätthålla retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan.

Midsommardagens mässa kommer inte att strömmas via internet.

Läs mer om Johannse döparens dag här