Sibbo toner konsert

lö 3.10 kl. 18.00
Sibbo kyrka

Sibbo toner

Sibbo toner- festivalens orkesterkonsert kl.18 i Sibbo kyrka. 

 

Sibbo kammarkör leds av Tapio von Boehm, gitarrsolist Petri Kumela. I samarbete Sibbo svenska församling, Sipoon suomalainen seurakunta, Sibbo toner festival, Sibbo kommun.