Musikandakt

on 7.10 kl. 12.00 – 12.30

Sibbo kyrka

Vi samlas kring musik och sång. Välkommen alla daglediga och andra som vill ta en liten paus i arbetsdagen!

Denna höst ordnar församlingen inte sjueuroslunch eller Kaffekörens övningar. I stället bjuder vi varannan onsdag in till en stund med andakt, allsång och musikframträdanden.

Den 7.10 är det Camilla Ekholm och Lauri Palin som står för andakten och musiken.