Högmässa ENDAST STRÖMMAD

sö 29.11 kl. 13.00 - 14.30
Sibbo kyrka

Kl. 13.00 (OBS! Tiden) STRÖMMAD Festmässa på första söndagen i advent.

OBS! Enbart STRÖMMAD Festmässa på första söndagen i advent pga. covid19-restriktioner. Söndagens tema "Din Konung kommer i ödmjukhet". Medverkar gör Helena Rönnberg, Katja Korpi, Camilla Ekholm, Milja Westerlund, Anders Backström, Lauri Palin, Sinikka Stöckell och kyrkokören.

Vi sjunger psalmerna nr 1 och 9:1,2,5 samt läser evangelietexten ur Lukas 19:28-40.

Kollekten uppbärs för Finska Missionssällskapets arbete bland barn. Ge din gåva via MobilePay till nr 60809 eller SMS nr 16155 med texten KOLLEKT10 (10 €), KOLLEKT20 (20 €) eller KOLLEKT50 (50 €) eller
ge en gåva till FI38 8000 1400 1611 30, märk betalningen: KOLLEKT eller gör en donation via nätbanken på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt
Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020-2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Festmässan strömmas av Johnny Aspelin och nås via länk på hemsidan och Facebook. Följ med den strömmade mässan och sjung Hosianna och ta in det nya kyrkoåret!

Efter mässan ges information till årets nya konfirmander och deras föräldrar.

Länken till strömmen hittar du här!