INSTÄLLD: Musikandakt

on 2.12 kl. 12.00 – 12.30

Sibbo kyrka

Vi samlas kring musik och sång. Välkommen alla daglediga och andra som vill ta en liten paus i arbetsdagen!

Denna höst ordnar församlingen inte sjueuroslunch eller Kaffekörens övningar. I stället bjuder vi varannan onsdag in till en stund med andakt, allsång och musikframträdanden.

Med start på onsdag 23.9 kl. 12 i Sibbo kyrka med Sara George och Sinikka Stöckell.
Välkommen!