PRG - Ungdomssamling ENDAST PÅ INSTAGRAM 2.12-16.12

on 16.12 kl. 14.00 - 20.30
Kyrkoby församlingshem

Ungdomssamling i källaren i Kyrkoby församlingehem.

Dörrarna öppnas kl. 14. Program kl. 18.30 och andakt kl. 20.

Med Kjell Lönnqvist och Patrik Frisk.