STRÖMMAD: Julotta i Sibbo kyrka

fr 25.12 kl. 08.00 - 09.30
Sibbo kyrka

Julotta i Sibbo kyrka

God Jul och varmt välkommen att fira strömmad Julotta med oss den 25.12 kl. 08.00. Sändningen sänds från Sibbo kyrka: https://youtu.be/grisoxeiRRI.
Medverkande är Sinikka Stöckell, Katja Korpi samt sånggruppen bestående av Lars Wikström, Kerstin och Alf Bonn, Ann-Britt Olenius- Steffansson och Gösta Steffansson.
Vi sjunger psalmerna 27:1,4; 25 och 22: 1-3, 15.
Kollekten uppbärs för att ge unga grundskol- och yrkesutbildning, Finska Missionssällskapet r.f. (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10).

Länk: Ge en gåva via Finska missionssällskapet.