STRÖMMAD: Gudstjänst på apostel Johannes dag från Sibbo kyrka

sö 27.12 kl. 12.00 – 13.30

Sibbo kyrka

Gudstjänst på apostel Johannes dag.

Välkommen att fira strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka på tredje dag jul som är Aposteln Johannes dag med tema "Gud är kärleken". Helena Rönnberg, Lauri Palin och Isabella Munck medverkar. Gudstjänsten strömmas av Johnny Aspelin.

Vi sjunger följande psalmer: 25 Dagen är kommen; 479 Kärlek av höjden, 839 Nu i den heliga timman och 26 Lyssna värld till ängelns ord. Dagens bibelläsningar är ur 1 Joh. 2:28-3:3 och Joh. 1:1-14.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet och De vackraste julsångerna som i år samlar in medel för utbildning, hälsovård och trygghet för barn i u-länder. Kontonummer FI25 8000 1600 0607 10 referensnummer 4 074764 002334 576 (Julinsamlingen) eller via FMS hemsida www.kauneimmatjoululaulut.fi/sv/ge-en-gava/

RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen.
Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Länk till kollekten.