STRÖMMAD: Gudstjänst på nyårsdagen

fr 1.1 kl. 18.00 - 19.30
Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka på nyårsdagen.

Kl. 18.00 (obs! Tiden). Nyårsdagens strömmade gudstjänst med tema "I Jesu namn". Kantor är Lauri Palin och predikan och liturg Helena Rönnberg.. Erika Hytönen, en av årets konfirmander, medverkar i gudstjänsten. Gudstjänsten strömmas av Johnny Aspelin.

Vi sjunger följande psalmer: 39 Giv o Jesus fröjd och lycka; 310 Namnet Jesus; 21 Det är en ros utsprungen och 926 Nu stryker isen sin blånande spegel. Vi läser bibeltexterna ur Upp. 3:7-8 och Matt. 4:12-16.

Kollekten insamlas För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi.
Förbundet Kristen Skolungdom r.f. kontonummer FI54 4055 4720 0422 80, referens: 20200. Penninginsamlingstillstånd som beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndsnummer: RA/2020/1292. Tid och område för anordnande av insamling: 30.10.2020-29.01.2021. Hela Finland förutom Åland.