STRÖMMAD: Gudstjänst på andra söndagen efter jul i Sibbo kyrka 3.1 kl. 12

sö 3.1 kl. 12.00 – 13.30

Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka

Vi firar strömmad gudstjänst den 3.1.2021 kl. 12 i Sibbo kyrka. Temat för den andra söndagen efter jul är "I Guds hus." Medverkande är kantor Lauri Palin och liturg och predikant Katja Korpi. Gudstjänsten strömmas av Johnny Aspelin. Vi sjunger psalmerna 190 Inför ditt ansikte, käre Gud Fader; 189 Herren är i sitt heliga tempel samt 945 Som en flod genom tiden. Bibeltexterna för söndagen är ur Hebreerbrevets 2 kapitel, verserna 11-15 samt Johannes 7 kapitel, verserna 14-18.

Kollekten bärs upp till förmån för Luthersk inremission. För andlig och diakonal verksamhet vid Inremissionshemmets kursgård och rekreationscenter i Larsmo. Insamlingens tillståndsnummer: RA/2020/574 Kontonummer: FI84 5567 4120 0315 76, OKOYFIHH. Referensnummer för gåvor: 1025
http://www.inremissionshemmet.org

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Länk till Inremissionshemmet.