STRÖMMAD: Musik på trettondagen i Sibbo kyrka

on 6.1 kl. 18.00

Sibbo kyrka

Musik på trettondagen.

Välkommen med att fira det strömmade evenemanget "Musik på trettondagen" i Sibbo kyrka den 6.1.2021 kl. 18. Denna trettondag kan nejdens körer tyvärr inte medverka p.g.a. restriktionerna. Orgelmusiken kommer däremot att framträda. Det är speciellt bra med tanke på att Sibbo kyrkas orgel i år fyller 70 år. Organisterna Dag-Ulrik Almqvist, Lauri Palin och Sinikka Stöckell framför orgelmusiken. Församlingspastor Katja Korpi läser trettondagens evangelium ur Matteus kapitel 2, verserna 1-12 och håller en andakt med bön och välsignelse.
Vi sjunger psalmerna 47: 1,2 " Milda stjärna, ren och klar" och 926:1,3 "Nu stryker isen sin blånande spegel".

Trettondagens kollekt går till Finska Missionssällskapet för församlingsarbete i olika länder. Guds kärlek överskrider alla gränser och kräver att vi försvarar svaga och utsatta.
Finska Missionssällskapet utför församlingsarbete för att sprida Guds ord, speciellt
bland diskriminerade grupper och dem som blivit utanför kyrkan. Tack vare språk och
bibelöversättningsarbete når evangeliet minoritetsfolk.

Du kan stöda arbetet via MobilePay och textmeddelande. Ge en valbar summa via
MobilePay till numret 60809 eller texta KOLLEKT10 till numret 16155 för att ge 10
€. Du kan också göra en nätdonation på adressen
finskamissionssallskapet.fi/kollekt
Må Gud välsigna er gåva rikligt.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1538, Åland ÅLR 2020/6483.