Strömmad Gudstjänst på första söndagen efter trettondagen i Sibbo kyrka

sö 10.1 kl. 12.00 - 13.30
Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka.

Välkommen att fira strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka den Första söndagen efter Trettondagen med tema Dopets gåva. Predikant och liturg är Helena Rönnberg och kantor är Sinikka Stöckell. Diakon Sara George medverkar. Gudstjänsten strömmas av Johnny Aspelin.

Vi läser bibeltexterna ur Galaterbrevet 3:23-24 och Lukas evangelium 3:15-18, 21-22.
Vi sjunger psalmerna 286; 211 och 913.

Kollekten uppbärs för Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland (SLEF). Bankkonto IBAN: FI45 4055 1120 0020 96 BIC: HELSFIHH Mottagare: SLEF. http://www.slef.fi/ge-via-slef
Nummer för insamlingstillstånden i Finland: Finland utom Åland: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022 i Finland i enlighet med SLEF:s verksamhetsbudget för motsvarande period.

Länk till SLEF.