STRÖMMAD: Gudstjänst på 3. söndagen efter trettondagen

sö 24.1 kl. 12.00
Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka.

Välkommen att fira strömmad gudstjänst från Sibbo kyrka. Vi firar Tredje söndagen efter Trettondagen med temat "Jesus väcker tro". Medverkande är Camilla Ekholm, liturg, Helena Rönnberg, predikant, Lauri Palin samt Sinikka Stöckell, kantorer, Patrik Frisk, gitarr och försångare, Ann-Marie och Peter Wikström, kyrkvärdar. Kyrkkaffesamtal med Patrik Frisk.

Dagens kollekt tillfaller Lärkkulla-stiftelsen för lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar. Insamlingstillstånd nr RA/2020/1080, beviljat startdatum 15.9.2020 tillsvidare. Kontonumret är FI93 5549 0420 0000 82.

Klicka här för att komma till sändningen!